Ortodontik Tedavi Gerektiren Durumlar
40
Ortodontik Tedavi Gerektiren Durumlar

Ortodontik Tedavi Gerektiren Durumlar, çenelerin birbiriyle olan ilişkilerin düzeltilmelerinde, diş çapraşıklıklarında, süt dişlerin erken kaybına bağlı olarak dişlerin gömülü kalma durumlarında, dişlerin boşluklara doğru hareket etmelerinde parmak emme kalem ısırma ve uzun süre emzik emme gibi çeneleri ilgilendiren birtakım fonksiyonel bozukluklarda ya da erken kaybedilen dişlerin boşluklara hareket etmesi durumunda ortodonti tedavi gereklidir .  

Eskişehir Ortodontist

Eskişehir tedavi merkezimizde ortodontik tedaviyi gerektirdiği durumları iki grupta inceleyecek olursak, koruyucu ortodonti tedavi ve normal ortodonti tedavilerdir. Koruyucu ortodonti tedavi, daha erken yaşlarda olası veya olabilecek birtakım çapraşıklıkları veya düzensizlikleri düzeltmek için daha küçük yaştaki çocuklara uyguladığımız basit ve daha kolay olan tedavilerdir. Bu durumlarda amaç, tedaviyi basit ve kısa sürelerde yaparak daha ileriki yaşlarda ağır olumsuzlukları ve engelleri ortadan kaldırmaktır. Eskişehir ortodonti kalıcı ortodontik tedavide ise, süt dişleri döneminin bittiği kalıcı dişlerin başladığı yaklaşık 12-14 yaşları arasında olan tedavilerdir. Buradaki amaç, ağzın son ve ideal şeklini oluşturmaktır.  

Ortodontik Tedavi Gerektiren Durumlar ,tedavinin cerrahi müdahale gerektiren durumlarından bahsedecek olursak, genellikle üst veya alt çenenin çok önde veya arkada konumlandığı durumlardır. Genellikle de 18 yaş üstü yani ergenlik çağını tamamlamış hastalara uygulana bir tedavi yöntemidir. Eskişehir ortodonti uzmanlarımız ortodontik cerrahi ameliyatı, tedavinin başında veya sonunda yapılabilmektedir. Bu durum hastanın durumuna göre değişiklik gösterir. Tedavinin başında yaptığımız ameliyatları üst çenenin genişletilmesi gereken durumlarda yapılan ameliyatlardır. Tedavinin sonunda ise iki çeneyi öne veya arkaya doğru konumlandırdığımız ameliyatlardır.

Eskişehir diş hekimlerimiz bu ameliyatları, 18 yaş üstü veya erişkin kişilere yapılabilen ameliyatlardan oluşur. Üst çene genişletmesi yaptığımız cerrahi ameliyatlar yaklaşık 1 saat gibi çok uzun sürmeyen ameliyatlardan oluşmaktadır. Hastamızı genel anestezi uygulayarak herhangi bir acı veya sızlamayı engellediğimiz bir ameliyat çeşididir. Bu durumlarda hasta eskisi gibi ertesi gün, hasta normal hayatına devam edebilmektedir. Çift çeneyi ilgilendiren ortodonti cerrahi ameliyatlarında ya üst çenenin geriye veya yana kaydırılması durumlarında uygulanmaktadır. Hastamız normal hayatına yaklaşık 1 ay kadar sonra devam edebilmektedir. Ameliyat ise yaklaşık 5 ila 6 saat süren bir ameliyattır.